Details


Lẻn vào nhà hiếp dâm vợ đẹp người ta Aizawa Minami Lẻn vào nhà hiếp dâm vợ đẹp người ta Aizawa Minami, chồng em là một người rất bận rộn trong công việc nên rất ít thời gian ở bên em, em alf một cô gái rất xinh đẹp, trước khi lấy chồng thì cả khối thằng đàn ông theo đuổi, nhưng rồi em gả cho một người đàn ông giầu có, tất nhiên một người phụ nữ đẹp như em sao có thể theo một người đàn ông vô dụng được, nhưng sau khi em lấy chồng mà vẫn còn khối thằng khao khát được có em, và một lần sau khi chồng em đi làm thì mặt lợn và đồng bọn cùng nhau lén vào nhà hiếp dâm con vợ đẹp dã man đó